Inbjudan och anmälan till Vsm i fält som i år går i Mölndal finns här!