18e maj går VSM milsnabb på GPSSK.
www.gpssk.se/globalassets/goteborgs-pistol–ssk/dokument2/2019/inbjudan-milsnabb2019-05-18-gpssk.pdf

Välkomna

(läst på Facebook) smiley